malagasy

Tonga soa

Ny “Lycée Privé Chrysalide” dia sekoly miorina eny Ivato Aéroport, Antananarivo. Ny sekoly dia niforona tamin’ny Septambra 2006 ary mikendry indrindra ny hanabe ny tanora vao misondrotra mba hanan’izy ireo fotopisainana misokatra amin’ny kolontsaina hafa sady liana amin’ny famakiam-boky.

Raha toa ka mila fanazavana fanampiny dia ampiasao ny email etsy ambany.